VERTIKAL PRO - tehnika rada

Bezbedan način za orezivanje i uklanjanje drveća u urbanoj sredini!

BEZBEDNOST  pre svega! Kako ljudi koji rade na lokaciji, tako i svih prisutnih koji na bilo koji način mogu da budu ugroženi samim radovima.

SIDRIŠTE    mora da izdrži teret spuštanja odsečenih segmenata. Putem koturastog prenosa, dinamika spuštanja kontroliše se sa zemlje.

KREATIVNOST! Svaka lokacija ima svoje specifičnosti, tako da za organizaciju rada često nije dovoljno samo iskustvo, već je potrebno naći potpuno novo rešenje kako bi akciju bezbedno sproveli do kraja. Do sada smo bili potpuno uspešni u tome i verujemo da će tako biti i u budućnosti.

aaaaaaaaaaaaiii