VERTIKAL PRO - galerija

Bezbedan način za orezivanje i uklanjanje drveća u urbanoj sredini!

Uklanjanje jele u dvorištu kuće u Aleksandrovcu. Visina stabla 27m. Radovi su izvedeni za jedan radni dan.
Uklanjanje duglazije u dvorištu kuće u Beogradu.

Orezivanje platana upletenih u kablove ispred i unutar dvorišta kuće u Beogradu.

Uklanjanje potpuno osušenog četinara u dvorištu
Restorana - Galerije 27 u Beogradu.

Hitno uklanjanje javora koji se zbog kopanja temelja nakrivio prema ulici i još više upleo u mrežu kablova. Zhvaljujući i ponekom olakšavajućem faktoru, radovi su izvedeni za samo jedan dan.

Uklanjanje oraha u dvorištu kuće u Beogradu.

Orezivanje lipe u dvorištu Olimpijskog Komiteta Srbije koja se većim delom krošnje nadvila nad susednu kuću. Zbog posebnih zahteva naručilaca posla i veličine stabla radovi su trajali četiri dana.

Već 6 godina su vlasnici vikendica nadomak Tise pokušavali da nađu rešenje za uklanjanje tri topole koje su predstavljale ozbiljnu pretnju za bezbednost. Onda su pronašli nas. Pogledajte kako su odmicali radovi koji su trajali četiri dana.

aaaaaaaaaaaaiii